Dziękujemy za pomoc w pracach remontowtch 2017r.

 Zostały dokończone prace związane z izolacją poziomą metodą iniekcji całego kościoła parafialnego i dzwonnicy ( Koszt prac tegoroczny 60 265,88 zł) oraz prace związane z izolacją pionowa i drenażem części południowej kościoła na kwotę 176 990,75zł Na powyższe prace otrzymaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 25 000zł i ze Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej 15 000,00zł.,z Ministerstwa Kultury w kwocie 150 000,00zł. Bardzo gorąco dziękujemy Panu Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Radcy Ministra Panu Dariuszowi Jankowskiemu. Dziękuję również za wszelką życzliwość Panu Posłowi Wiesławowi Krajewskiemu. Władzom samorządowym Województwa Małopolskiego i Panu Tadeuszowi Kwiatkowskiemu Staroście Powiatu Dąbrowskiego, Markowi Kopii wicestaroście, Marii Sztorc skarbnikowi powiatu, Jerzemu Bączkowi radnemu powiatu oraz radnemu Sejmiku Małopolskiego Bolesławowi Łączyńskiemu za życzliwość względem naszej parafii. Została wykonana nowa toaleta na cmentarzu oraz zadaszenie nad drzwiami. Dziękuję za wszelką pomoc i życzliwość Panu Stefanowi Luszowieckiemu oraz P. Markowi Leśniakowi, P. Grzegorzowi Gwoździowi, P. Józefowi Kazibutowi, P. Krzysztofowi Mrozowi, P. Wiesławowi Czerwonemu z synem, P. Krzysztofowi Kawie, P. Józefowi Niemczura, P. Józefowi Starzykowi, P. Piotrowi Wójcikowi, P. Bogdanowi Minorowi, P. Piotrowi Żabie, P. Zenonowi Pikulowi, P. Stanisławowi Żurawskiemu oraz Panu Wiesławowi Żurawskiemu i P. Mirosławowi Majcher. Dziękuję za prace przy odwodnieniu kaplicy cmentarnej Panu Ryszardowi Wnękowi. (koszt ponad 30 000zł)Zostały odnowione krypty księży, dziękuję P. Marianowi Węgrzynowi i P. Mariuszowi Chrabąszczowi. W Lipinach wykonano oświetlenie zewnętrzne (koszt ponad 30 000zł). Bardzo gorąco dziękuję Panu Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztofowi Karczmarskiemu oraz wiceburmistrzowi P. Stanisławowi Ryczkowi. Dziękuję za pomoc Panu Tadeuszowi Krawczykowi oraz Państwu Koziołom i wszystkim zaangażowanym. W Lipinach w kaplicy zostanie wymieniona tablica rozdzielcza a Luszowicach dzięki życzliwości Wójta Gminy Radgoszcz i Rady Gminy powstanie nowy parking przy Domu Parafialnym. Trwają też starania o nowe dotacje. Zostanie wyremontowana zakrystia; Proszę o modlitwę w tej intencji. Z całego serca dziękuję ofiarnym parafianom za troskę o naszą parafię wyrażającą się w darach modlitewnych i ofiarach materialnych. Za wszystkich naszych ofiarodawców modlimy się z wdzięcznością.

11. Dziękuję za zaangażowanie w wybory do Rady Duszpasterskiej 2017

     Bardzo gorąco dziękuję za zaangażowanie w wybory do Rady Duszpasterskiej. Bóg zapłać wszystkim, którzy głosowali wykazując się troską o duszpasterstwo w naszej parafii.

Skład Rady Duszpasterskiej: Z urzędu: Ks. Proboszcz, Ks. Wikariusz, Siostra Lucyna, Organista Jacek Brożek; Z nominacji Zbigniew Świeczek (AK), Wioletta Starzyk (Caritas), Maria Nowak (Media parafialne), Wojciech Ptak (Młodzież); Z wyboru(wg liczby głosów): Jolanta Drożdżowska, Wojciech Kawa, Elżbieta Babiarz-Czochara, Robert Kułaga, Bożena Chłopek, Dorota Pikul , Piotr Wójcik. Spotkanie Rady Duszpasterskiej w przyszłą niedzielę po Mszy Św. wieczornej.Skład Rady ekonomicznej: Jan Cudak ,Paweł Chrabąszcz, Stefan Luszowiecki;

Bardzo serdecznie dziękuję Marcinowi Brożkowi, Kazimierzowi Drożdżowskiemu, Grzegorzowi Polowi, Józefowi Starzykowi, Tadeuszowi Wężowi, Józefowi Marianowi Węgrzynowi , Lucynie Wójcik za ofiarną pracę w radzie oraz wszelką życzliwość oraz Andrzejowi Bajorowi, Maciejowi Brożkowi, Grażynie Motyce, Zbigniewowi Płaczkowi za udział w wyborach i świadectwo zaangażowania. Bardzo liczę na dalszą pomoc.

Proszę -wybierz kandydata do Rady Duszpasterskiej

Decyzją ks. Biskupa w przyszłą niedzielę 15.10.2015r. odbędą się wybory do Rady Duszpasterskiej. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pełnoletnim członkom parafii. Każdy z głosujących zgodnie z sumieniem podaje nazwiska dwóch różnych kandydatów na swej karcie wyborczej. Karty wyborcze będą umieszczone na ołtarzach bocznych. Wypełnione wrzucamy do urny. Trzyosobowa komisja zliczy głosy wyborcze i tydzień po wyborach poda je do publicznej wiadomości. W naszej parafii zostali zgłoszeni poprzez wrzucenie na tacę lub podanie ks. proboszczowi:

z Lipin: Robert Kułaga, Zbigniew Płaczek, Wojciech Ptak, Marian Józef Węgrzyn,

z Luszowic: Elżbieta Babiarz-Czochara ul. Tarnowska, Maciej Brożek ul. Dąbrowska, Bożena Chłopek ul. Tarnowska, Jolanta Drożdżowska ul. Witosa, Wojciech Kawa ul. Dąbrowska,

ze Smykowa: Andrzej Bajor ul. Długa, Grażyna Motyka ul. Jeziorańska, Dorota Pikul ul. Lipowa, Piotr Wójcik ul. Długa;

Prosimy o podejście do głosowania z wiarą, modlitwę o Światło Ducha Świętego i głosowanie zgodnie z sumieniem.

Wybory do Rady Duszpasterskiej - Proszę zgłoś kandydata.

        Biskup Tarnowski zarządził wybory do Rad Duszpasterskich na dzień 15 października. W związku z tym prosimy zgłaszać kandydatów do 7 października br. („Za swój podstawowy cel Rada Duszpasterska ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty. Kandydatami na członków do Rad Duszpasterskich są pełnoletni (tzn. liczący przynajmniej 18 lat) katolicy, którzy przyjęli Sakrament Bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty wiernych i są znani z zasad życia zgodnego z etyką katolicką”.) Karty zgłoszeniowe są umieszczone na ołtarzach bocznych, wypełnione wrzucamy na tacę. Prosimy o wskazywanie parafian, których postawa religijna i moralna nie budzi żadnych zastrzeżeń. Przypominam, że zadaniem członków Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest doradzanie i pomaganie ks. proboszczowi w organizowaniu różnych form duszpasterstwa w parafii. Zgodnie ze Statutem maksymalna długość uczestnictwa w Radzie Duszpasterskiej wynosi trzy kadencje, tzn. 15 lat. Przy tej okazji składam podziękowanie wszystkim dotychczasowym członkom Rady Duszpasterskiej za ich zaangażowanie w życie parafii. „Bóg zapłać”.

Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować poprawnej funkcjonalności strony! Zgadzasz się na wysyłanie cookies?

EU Cookie Directive Module Information